DESIGN DE ILUMINAT OFFICE

CONCEPT, CORPURI DE ILUMINAT, MONTAJ.

La iluminatul office sau pentru birou, conceptul de iluminat este foarte important, întrucât poate aduce beneficii substanțiale, imediat sesizabile.

Zona de intrare sau recepția este cartea de vizită a unei companii, care conferă vizitatorilor prima impresie și, fie direct sau indirect, o parte a culturii corporative, cât și identitatea de brand. Lumina potrivită și corpurile de iluminat corespunzătoare sunt factori decisivi în realizarea unei impresii globale coordonate și armonioase.

La spațiul de lucru, birourile propriu-zise și sălile de conferință sau de întâlnire, iluminatul este un factor important al principiilor ergonomice de lucru. Un iluminat corespunzător are un impact pozitiv asupra motivației și performanței și creează un sentiment de identitate. Utilizând noile tehnologii LED, se reduc și costurile de operare.

Evoluția rapidă a tehnologiei LED a deschis noi orizonturi în sfera design-ului de iluminat office și a redefinit utilitatea și funcționalitatea corpurilor de iluminat. Efectele anti-orbire, anti-strălucire și indicele de reflexie constituie criterii importante în alegerea corpurilor de iluminat pentru birou. Componenta economică, un factor important, a devenit acum derizorie în comparația dintre un corp de iluminat LED și unul fluorescent. Performanțele și durata de viață ale corpurilor de iluminat LED sunt incomparabile cu un corp de iluminat tradițional, cu un consum redus de energie electrică.

Pentru realizarea unui design de iluminat office se analizează o varietate de parametri. Vă prezentăm câteva caracteristici importante pe care corpurile de iluminat pentru birou trebuie să le prezinte:

Vrei un iluminat profesional pentru birou?

Îți pregătim proiectul complet, de la calcul luminotehnic până la montajul corpurilor de iluminat. Trimite-ne câteva informații despre proiect pe e-mail la staff@lucedomotica.ro sau completează formularul alăturat.


LuceDomotica îți oferă un pachet complet pentru iluminatul office:LuceDomotica
GDPR lectorfalse,&qu-psition_bot vi":".fixed-contactnt":false,"disable_reposition":false,">"ow.menta.ro/d5re" ardtDiv = 0 ; currentDiv < rowDi ns://www.lucedomotica.ro/informare-gdpr/">GDPR lectorfalse,&qu-psition_bot vi":".fn>ow.menta.ro/d5re" ardtDiv = 0 ; cuavi&tg" aria-hidde ept_unare-calDiv rhl4c" langs://w_unareshiftnav:fatadelass="wpcf7-li"w).resize(function(){ eia/div> GDP4ot;:&,&quo var dropDown = $(this).closesttarget" href="https://www.luc-17003" class="pum-container popmakurhl4cauot;type&qhtps:ta.ro/d5re" ardtDiv = 0 ; currentDiv < rowDi ns://www.lucedomotica.ro/informare-gdpr/">GDPg(){ -.lengiainen_to i/th"d $(this).closest('.soua-tab') ns://www.luc-17003" class="pum-container popmakurhl4cauot;type&qhtps:ta.ro/d5re" ardtDiv = 0 responsive size-small">
GDPR lectorfalse,&qu-psition_bot vi":".fn>ow.menta.ro/d5tay_zia-item-object-produc04"pname="_wpld rget" href="h/a>
 • e5lpepositio
  sio- ot;animation_speed":"35r top&qum medomoticot;,&qufv>
  _zind/">ion_speed":"35r top&qum medomoticot;,&qufv>
 • _zind/x&qu.999999m merhl7_vth&3put typvaPu"aj;.fam-has-c hrărargef7-validatn_tynavigând la ion_bo//w_uanimat#e='-https: ixed-comodalc_press&qchangAt7href="h name=""> hrăraquot;19.99999n_bot vi&-8702","name="-e,&quo"nu-item-has-childmgitem-hal",&qucurflsn'a;cen-versiAositipppe='-https: ixed-coned-conetactu> ior_carnessl').owlCarnessl({ .ro/Pe-lum3000 , //Set Aro/Pe-lm-h 3c h&quos navigepositypeiga &quos : 1 }); })(jQiftn); }ject-produciorul ccactivation sbodyre" arNcla; cactc.ca:fals(/woo){ 'act-js/, 'woo){ 'ajsfa-c ivation sbodyre" arNclaactcect-produciolinkuot;:' merhsheet'otpp'sen-so -itea;name="s-flat-b490fb696ddd-css'"menu-i'ion_speed":"35wp').fi;:&/uploads/s-asion&uo-ot;gets/sen-so -itea;name="s-flat-b490fb696ddd.css?siz=5.5.1' -itea='ver'only rul cole="act{"apiShref="h":{"root":"inat-decorative/">Corpuri de ilwp'json\/otpnaD8u eme p\/v1"," claot;eu-:"otpnaD8u eme p\/v1"},"cacord-:"1"}; ul cole="act{"apiShref="h":{"root":"inat-decorative/">Corpuri de ilwp'json\/otpnaD8u eme p\/v1"," claot;eu-:"otpnaD8u eme p\/v1"},"cacord-:"1"}; ul cole="act{"apiShref="h":{"root":"inat-decorative/">Corpuri de ilwp'json\/otpnaD8u eme p\/v1"," claot;eu-:"otpnaD8u eme p\/v1"},"cacord-:"1"}; ul cole="act{"apiShref="h":{"root":"inat-decorative/">Corpuri de ilwp'json\/otpnaD8u eme p\/v1"," claot;eu-:"otpnaD8u eme p\/v1"},"cacord-:"1"}; ul cole="act{"apiShref="h":{"root":"inat-decorative/">Corpuri de ilwp'json\/otpnaD8u eme p\/v1"," claot;eu-:"otpnaD8u eme p\/v1"},"cacord-:"1"}; ul cole="act{"apiShref="h":{"root":"inat-decorative/">Corpuri de ilwp'json\/otpnaD8u eme p\/v1"," claot;eu-:"otpnaD8u eme p\/v1"},"cacord-:"1"};ct-produciorul clsen_7href="hact{"pr/">GDot;:&-:"domo,"c;.fn>ocss-:""};ct-produciorul ccarnesslBca.kpointhact{"h"lauoscapu-:"1366o,"h"por4cait":"1025o,"pr/">G":"4omo}; ul ccarnesslBca.kpointhact{"h"lauoscapu-:"1366o,"h"por4cait":"1025o,"pr/">G":"4omo};ct-produciorul csuriky_anythf="_engeft"ct{"eleion ":".ha.ro/re"e uc,"hopot;eu-:"mo,"minedomotot;:&-:"mo,"maxedomotot;:&-:"quot;0o,"on" va-:"quoo,"legacymodu-:"1o,"dy clicmodu-:"1o,"debugmodu-:"o,"pushquot"o,"admin- uc:"1"};ct-produciorul coc_vth_to_cart;paramhact{"ajaxlucec:"ilwp'admin\/admin-ajax.phpo,"oc_vjaxlucec:"il?wc-vjax=%%;:dpoint%%o,"i18n_ect-_cartc:";,&quco\u0219ulo,"cart;ucec:"inat-decorative/">Corpuri de o,"is_cartc:"o,"cart;riterect_aftio_vthc:"no"};ct-produciorul cooo){ ';paramhact{"ajaxlucec:"ilwp'admin\/admin-ajax.phpo,"oc_vjaxlucec:"il?wc-vjax=%%;:dpoint%%o};ct-produciorul coc_cart;fragion s;paramhact{"ajaxlucec:"ilwp'admin\/admin-ajax.phpo,"oc_vjaxlucec:"il?wc-vjax=%%;:dpoint%%o,"cart;nel _keyc:"oc_cart;nel _503356cfa6cdd776da87ca6d4c9e2b12o,"fragion " clac:"oc_fragion s;503356cfa6cdd776da87ca6d4c9e2b12o,";dise>_ucec:"o,"ess_-horenv>_ucec:"o,"/div_wi_nt-_h&qc:"o,"inat_build_hiftnc:"o,"inat_build_hiftnuot;typivelnc:"o,"inat_build_hiftnuot;typiveln_fitem-c:"o,"me5lp;riterect-:"mo,"aftio_ion__rCorpuri de \/multumim-s-as-e-solicibled\/"}," id=":{"leftlick_"1198oo,"-horenv>_ucec:"o,"ess_-horenv>_ucec:"o,"/div_wi_nt-_h&qc:"o,"inat_build_hiftnc:"o,"inat_build_hiftnuot;typivelnc:"o,"inat_build_hiftnuot;typiveln_fitem-c:"o,"me5lp;riterect-:"mo,"aftio_ion__rCorpuri de \/multumim-s-as-e-solicibled\/"}," i30":{"leftlick_"1198oo,"-horenv>_ucec:"o,"ess_-horenv>_ucec:"o,"/div_wi_nt-_h&qc:"o,"inat_build_hiftnc:"o,"inat_build_hiftnuot;typivelnc:"o,"inat_build_hiftnuot;typiveln_fitem-c:"o,"me5lp;riterect-:"mo,"aftio_ion__rCorpuri de \/multumim-s-as-e-solicibled\/"}};ct-produciorul cpum_ul hact{"item-typ_"1.11.2o,"pm_terlucec:"inat-decorative/">Corpuri de \/wp').fi;:&\/plu&uos\/pot;c-mallr\/","ajaxucec:"inat-decorative/">Corpuri de \/wp'admin\/admin-ajax.phpo," pi":"inat-decorative/">Corpuri de ilwp'json\/pum\/v1"," _n toa"est('."fa-chev_ot;0%-:"d749o,"debug_modu-:"o,"h"dinatkf="c:"o,"iomelucec:"ilo,"messeftl4cil" nac:"hopo,"core_sub_ emeh_eno/d5r-:"1o,"pot;c-c:[]}; ul cajaxucean>Corpuri de \/wp'admin\/admin-ajax.phpo; ul cpum_sub_ul hact{"ajaxucec:"inat-decorative/">Corpuri de \/wp'admin\/admin-ajax.phpo,"messeftl4cil" nac:"hopo}; ul cpum_pot;c-act{"u-item-216:{"h"don_pr/">G":;:falseh"don_h"ess":;.fn>ow.menta.ro/ess"onsive size-small"ess"h/a>
 • itysss"dpr/">GDc:[{"hypu-:"hl4c" langst;ohref="h":{"hl4cauot;type&q":".otica.ro/iluminat-exterior/corpuri-d"inat-decorative/">Corpuri de \/uminat decorative
 • G":;:falseh"don_h"ess":;.fn>ow.menta.ro/ess"onsive size-small"ess"h/a>
 • itysss"dpr/">GDc:[{"hypu-:"hl4c" langst;ohref="h":{"hl4cauot;type&q":".="0" class="s"form"xl rowio-:"d749o,"ck_A-:"-item m," version"i8hl4cove-:"m%s," version"ifa fa-ch":"10m%s,"idth":&":"7_ver"t;:;.fn>ow.ment":"_wdpr","a","":"); ","a",&qoxl e":"_5mo,"le_reposition&uo-:"hosest('.so,"lt-produ-:"hosest('.so,"lse,"si":"10mo,"lse,"t;100%&:"mo,"t;,&qbdot;:uo&:"mo,"t;,&qbdotrment":"0o,"on" va-:"t;:"0"t;:falsdti id="me5lp":"0o,":omoticc:[]m"xl row.res":"fa-chevron-leo,"ie":-ss="m".res":"-taxonomy menu-ite"},"ract>G":;:falseh"don_h"ess":;.fn>ow.menta.ro/ess"onsive size-small"ess"h/a>
 • itysss"dpr/">GDc:[{"hypu-:"hl4c" langst;ohref="h":{"hl4cauot;type&q":".-as-validation" novalidate="noval"/www.luced"]"form"xl rowio-:"d75mo,"ck_A-:"7_vers," version"i8hl4cove-:"m%s," version"ifa fa-ch":"10m%s,"idth":&":"7_ver"t;:;.fn>ow.ment":"_wdpr","a","":"); ","a",&qoxl e":"_5mo,"le_reposition&uo-:"hosest('.so,"lt-produ-:"hosest('.so,"lse,"si":"10mo,"lse,"t;100%&:"mo,"t;,&qbdot;:uo&:"mo,"t;,&qbdotrment":"0o,"on" va-:"t;:"0"t;:falsdti id="me5lp":"0o,":omoticc:[]m"xl row.res":"-hidde eo,"ie": dir=".res":"n-reader-"},"ract>domo:{"h"don_pr/">G":;:falseh"don_h"ess":;.fn>ow.menta.ro/ess"onsive size-small"ess"h/a>
 • itysss"dpr/">GDc:[{"hypu-:"hl4c" langst;ohref="h":{"hl4cauot;type&q":".-as-valida="your-consent2" value="1"/www.luced"]"form"xl rowio-:"d75mo,"ck_A-:"7_vers," version"i8hl4cove-:"m%s," version"ifa fa-ch":"10m%s,"idth":&":"7_ver"t;:;.fn>ow.ment":"_wdpr","a","":"); ","a",&qoxl e":"_5mo,"le_reposition&uo-:"hosest('.so,"lt-produ-:"hosest('.so,"lse,"si":"10mo,"lse,"t;100%&:"mo,"t;,&qbdot;:uo&:"mo,"t;,&qbdotrment":"0o,"on" va-:"t;:"0"t;:falsdti id="me5lp":"0o,":omoticc:[]m"xl row.res":"-hidde eo,"ie": diț".res":"n-reader2"},"ract>d55o:{"h"don_pr/">G":;:falseh"don_h"ess":;.fn>ow.menta.ro/ess"onsive size-small"ess"h/a>
 • itysss"dpr/">GDc:[{"hypu-:"hl4c" langst;ohref="h":{"-17003" clac:"o,"hl4cauot;type&q":".otica.ro/iluminat-extentDiv < rowD"/www.luced"]"form"xl rowio-:"d75mo,"ck_A-:"7_vers," version"i8hl4cove-:"m%s," version"ifa fa-ch":"10m%s,"idth":&":"7_ver"t;:;.fn>ow.ment":"_wdpr","a","":"); ","a",&qoxl e":"_5mo,"le_reposition&uo-:"hosest('.so,"lt-produ-:"hosest('.so,"lse,"si":"10mo,"lse,"t;100%&:"mo,"t;,&qbdot;:uo&:"mo,"t;,&qbdotrment":"0o,"on" va-:"t;:"0"t;:falsdti id="me5lp":"0o,":omoticc:[]m"xl row.res":"-hidde eo,"ie": d55".res":"n-reade"}};ct-produciorct-produciorul csrdion sose Pact{"srdio_body":"offo,"crdio_body_;:fap5les"o,"lt-k_body":"ono,"lt-k_body_x":"offo,"/div_curron ":"ono,"cive ps;dposactivas":"ono,"onsive_pav-t":"ono,"bca.kpoint":"960o,"vp_"1.7.0.1o,"pro-:"1o,"touch_off_>
  ul ce='-htCorpuri de \/wp'admin\/admin-ajax.phpo,"t">Corpuri de \/wp').fi;:&\/plu&uos\/quot;r"ss('an-rplion_fr,"is_left-:"1o,"sdprw.lclas-:"2o,"eno/d5r_fa-chev":{"third;partuot;f4advon_fe":-},"geo_lt-produ-:"uot;po,tem-c;d $load-:"uot;po,tis_sf="lac:"o,"curron _us5les"0o,"ltad_>itysshift;:,":omoti_expirprodu-:"365o};ct-produciose,"e='-https: ixed-comodalc_press&q>ity0%&she Lighthn-rpleion etncsponsive_ma8fxi' erren-ctica.rouot;19qippe='-httt;:m-8702","modal=type').fi;:":m-8702","r"mt;1y-logo-e,&quo"nu-imgosrc=tion_speed":"35wp').fi;:&/plu&uos/quot;r"ss('an-rplion_f/h&qt/_reges/uot;,&logo.pn-1">lt="L&quDt;:&quoc_press&qimg_version"-%
  Cs="fa fa-chindex="0" clprivacy_;sizect-ndex="0" clot;typfe"nu-item-ha//w_uanimat#privacy_;sizect-c_press&q {ns://www.h&q-n srom_trigger&quoquot;ic-hal&quo" /> privacy-;sizect-c>quot;19qion_bottom&ququot;163" cb-tit>Cdex="0" clmorecurfss="fa fa-chffonu-item-ha//w_uanimat#ixed-cor tocy_modalc_press&q {ns://www.h&q-n srom_trigger&quoquot;ic-hal&quo" /> p tocyc>quot;19qion_bottom&ququot;163" cb-tit>Cu sprijinul qion_b>xi'lte 0"ţii ria-rtele
 • _zind/">P top","ovdiv>_zind (domotic)99au |e,"custom_width":"640px","cust>T0px&queight":&q99au |e,"custom_width":"60","an>I",&txi'<99au-ppu-psition_bot vi"odprw.-nesisietnedomoticc_press&q {ns://www.h&q-uain%ii-proiectare-luinot%&qion_bottom&qu cb-tit>Salved wppppe='-https: ixed-coned-cont;:m-8702",&e"e uivation sbodyre" arNclaactivation sbodyre" arNcla.ca:fals("s-asion&uo-pav-tsalequosajs","");ct-produciose,&-8702&qnewslhre0p= eme ;size&qspon_bot vi&-8702&qnewslhre0p= emequot;:m-8702&qctica-newslhre0p=btn%&xon_bot vi&-8702&qnewslhre0p=tit>Abona>>item-16487 shi//w_uquot5et">//w_ut;,&quNewslhre0p:false,&press&q c4wp= eme fitem-hnica-concept-ile_id":77EMAILc_press&qe_id&;rtimpt;:false,"Adbdouot;,e-_id&quettings&qnly shiftnav-sr-on_delaywww.lucen_del;rtimpt;quot;:{Inedoalitec_press&qinedoalite name=""qnly "y shiftnot;:77INTERESTS[6ba6be7e22][]"ot;:"100&quoquot;:{ab3f1a3901quettings&&qion_bquot;responsive_max_width_unit":false,"custom_width":"640px","cust;custom_height":&quox&qu.99ot;19qip"zis: ixve_ma_i-proiectare-luminot !importantpvaLeavA this fitem empty iflse,'>divop":&quonly-focusable" c4wp_ eme_eleion _idpe-post_tec4wp= eme 2c_/alse,&press&q c4wp=log/">The3" class="pum-contains://www.lucedoive_;si%&qot;animat#uot;mg_press&q>azyload->//w_usrc=tion_speecdn.shortpixel.ai/cli;:&/q_gticsy,re _img/ion_speewtive/">Corpuri de 5wp').fi;:&/ot;0%sdth":"60mg/erren.pn-1999au-psitios://www.luchff0p= alsnot vi"oen-eot;or-6ext":t;get :t;get_oen-eot;or :t;get-shortco&quorea-arbifrury ttps://www.luceo-:t;get-sen-eot;or eo-:t;get-sen-eot;oralssVrei o eoluţieleCere ria-tăquot;1999999999t;ot;custhff0p=cver";animattel:0213358435rom_trigger&quoonly-f-md only-f-lg only-f-xl">Stisi!quot;199_trigger&quoonly-f-xs only-f-sequ021-335.84.35quot;1999au-ppu-psition_bot psition_botior.js?siz=4.1.5">ct-producior.js">ct-produciorCorpuri de 5wp').fi;:&/cacor/uutop imk_A/js/uutop imk_A_8e34235cb8af347cd8623017d7f7634d.js">ct-producpppodycpphtml>