DESIGN  DE ILUMINAT

CONCEPT, CORPURI DE ILUMINAT, MONTAJ.


» Oferim consultanță specializată, realizăm concepte complete de iluminat și calcule luminotehnice.

Lucrăm cu arhitecți, designeri de interior, peisagiști, cât și cu beneficiari din România și Europa, pe diverse tipuri de proiecte comerciale și rezidențiale.

» Acoperim întreaga gamă de faze tipice de proiectare și management de proiect, de la proiectarea conceptuală prin proiectarea detaliată, documentația de instalații, specificațiile, managementul de șantier până la mentenanță și servicii post-vânzare.

» Realizăm instalații electrice profesionale și montaj pentru corpuri de iluminat, cu echipele noastre interne de ingineri și electricieni autorizați ANRE.

Portofoliul nostru cuprinde următoarele tipuri de servicii și produse:


 

De ce ai nevoie de ajutorul unui specialist?


» La iluminatul arhitectural exterior, pentru fațade spre exemplu, se analizează tipul de structură și ce fel de corpuri de iluminat ne permite să utilizăm, spre exemplu dacă este monument istoric, dacă se mai pot trage cabluri pe fațadă sau nu.

» În special la corpurile de iluminat de exterior, este recomandat să se ocupe de montaj un specialist întrucât sunt mai multe aspecte de avut în vedere care influențează durata de viață a corpurilor de iluminat și, implicit, respectarea condițiilor de garanție.

» Pentru montajul corpurilor de iluminat de interior sunt alte aspecte de avut în vedere, cum ar fi cazurile în care se montează spoturile după ce s-au realizat finisajele tavanelor. Este necesară multă atenție și o bună cunoaștere a corpului de iluminat în speță și a montajului său pentru a evita refacerea tavanelor, a finisajelor etc.

» Echipele noastre de montaj au peste 15 ani de experiență în lucru și cu un portofoliu vast de corpuri de iluminat, atât tehnice sau de exterior, cât și decorative.


 

Proiectele noastre


 

Lighting design, iluminat arhitectural fațade - simulare 3D


Simulare 3D - iluminat arhitectural fațade


Design de iluminat arhitectural fațade - Palatul Alexander, Suceava

Design de iluminat arhitectural fațade

design iluminat arhitectural fatade

Proiectare iluminat arhitectural fațade - Palatul Alexander


Iluminat recepție hotel, iluminat arhitectural.

Proiect de iluminat lobby recepție

Design iluminat arhitectural recepție hotel

Design de iluminat recepție Hilton Garden Inn Budapesta


Proiectare iluminat, design, realizare și montaj LuceDomotica


Iluminat arhitectural fațade muzeu.

Proiect design de iluminat Muzeul Literaturii Române, 2017.

Iluminat fațade – Muzeul Literaturii Române, București


Iluminat arhitectural fațade clădiri istorice

Muzeul Literaturii Române - București

Concept iluminat arhitectural fațade Muzeul de Literatură

Simulare iluminat render 3D – Muzeul Literaturii Române, BucureștiLuceDomotica
CLOSE
2-item-16489 sh href="hrhA_"ro_Rsiveiefi89 stt_dis gl'h ame="_wpc}l4ce_id&quinimaL0posi2;cendining de extelarget" href=tton-hover sow--uam )hA_]&quo ectivation shiftnav-submenu-ac_"ro_Rstivamdhover sow--ual'h ame="_w_Rstgl4ce_id&quinimaL0posi2;cendining de extze&quopr;0C disabled&qpra.ro/ie="_epth-1"> CLOSE
CL//lile. } class="menupe menu-item-pan>} c" href="https://wlds = docum/javaps://w"> >bodyt "40"Ndis"nofsrodcspaalse,(/woo&que metviq-js/, 'woo&que metvjs="menuuselebodyt "40"Ndisrodcc" href="httlinks&quo'quiresheet'vamd'susosomenu-/li>aquotfuss-flat-b490fb696ddd-css'get" h'button>aquotfuss-flat-b490fb696ddd.css?ume=5.5' /li>a='nta'ield(ps://wlds = 'ocum/javaps://w'vamd'r;0C disabled&vjs-e,&qu'> > ><"","adize_Rst:"1"};" href="https://wlds = 'ocum/javaps://w'vamd'wc-quo-to-cartvjs-e,&qu'> >rect_afabl_quot:"no"};" href="https://wlds = 'ocum/javaps://w'vamd'woo&que metvjs-e,&qu'> > >rect-ps://wvjs-e,&qu'> >rect_ableorod{"11473":{"shiftnd7:"1198iq,".ro/cnt:"q,"alue_build_ot;sipo aml>t:"q,"alue_build_ot;sipo aml>_f/li>rect7:"&q,"afabl_;ani_ps://w":"q,"tontkyou shift:fat:"alue="\/\ps://www.lucedomotic\/multumim-fwnon&osolici_wid\/"},"class:{"shiftnd7:"1198iq,".ro/cnt:"q,"alue_build_ot;sipo aml>t:"q,"alue_build_ot;sipo aml>_f/li>rect7:"&q,"afabl_;ani_ps://w":"q,"tontkyou shift:fat:"alue="\/\ps://www.lucedomotic\/multumim-fwnon&osolici_wid\/"},"cl30s:{"shiftnd7:"1198iq,".ro/cnt:"q,"alue_build_ot;sipo aml>t:"q,"alue_build_ot;sipo aml>_f/li>rect7:"&q,"afabl_;ani_ps://w":"q,"tontkyou shift:fat:"alue="\/\ps://www.lucedomotic\/multumim-fwnon&osolici_wid\/"}};" href="https://wlds = 'ocum/javaps://w'vamd'orm" -ro/ir-quotvjs-e,&qu'> >rt:fat:"alue="\/\ps://www.lucedomotic\/wpsa"f\/plued&s\/prm" -ro/ir\/","ajax:fat:"alue="\/\ps://www.lucedomotic\/wpsadize\/adize-ajax.php","u-itepi":value="\/\ps://www.lucedomotic\\wpsjson\/pum\/v1","u-it_nro/s"nter t"6488 sh_ation7:";749","debug_ique7:"","osi2;cen/">Lk7-it:"q,"aome;:fat:"\\q,"iesshift<&q au _t:"350","core_sub_ableo_env-tar7:"1","prm"
ass="pum-contenon_a4na-1">ass="pum-osi2;cenable_ret;:&qss="pum-osi2;cennimas"falsityqss="pum-="Numelet:[{"ds =7:"re":&qm-eotf7-io":{"e,"siponsi7:".nav-submenu-a"onsi"in"7:";749","="_w7:"/li>
t:[]i"in&quo:&qu7:"6488 shiftnav","ia7:et" >M":&qu7:"/span>
ass="pum-contenon_a4na-1">ass="pum-osi2;cenable_ret;:&qss="pum-osi2;cennimas"falsityqss="pum-="Numelet:[{"ds =7:"re":&qm-eotf7-io":{"e,"siponsi7:".lue="wpcf7-f4553-o1" />
t:[]i"in&quo:&qu7:":false,&","ia7:put t":&qu7:"f7" value"},"metho;,&q:{"osi2;cenon__wi pu>
ass="pum-contenon_a4na-1">ass="pum-osi2;cenable_ret;:&qss="pum-osi2;cennimas"falsityqss="pum-="Numelet:[{"ds =7:"re":&qm-eotf7-io":{"e,"siponsi7:".lue="wpcf7litica de confidențialit"":fal"]"onsi"in"7:";750","="_w7:"Rstgl4,"u-ilue="" sizeorigio7:"&%i,"u-ilue="" si}}],&quo7:"10&%i,"led&qpr;0&qu7:"d&qpr"m-cs= etot;,& 7:"d&qpu","a-2173t repum-7:"aoe,","a-2173t re_disa7:"d50","a-2173t reabled&7:"r ta;350q,"l;trigge7:"r ta;350q,"in">
t:[]i"in&quo:&qu7:":false,&","ia7:pwpcf":&qu7:"f7" valu2"},"metho;55q:{"osi2;cenon__wi pu>
ass="pum-contenon_a4na-1">ass="pum-osi2;cenable_ret;:&qss="pum-osi2;cennimas"falsityqss="pum-="Numelet:[{"ds =7:"re":&qm-eotf7-io":{"e,"dist:"q,"e,"siponsi7:".lue="wpcfss= etot;,& ive_min_widt"":fal"]"onsi"in"7:";750","="_w7:"Rstgl4,"u-ilue="" sizeorigio7:"&%i,"u-ilue="" si}}],&quo7:"10&%i,"led&qpr;0&qu7:"d&qpr"m-cs= etot;,& 7:"d&qpu","a-2173t repum-7:"aoe,","a-2173t re_disa7:"d50","a-2173t reabled&7:"r ta;350q,"l;trigge7:"r ta;350q,"in">
t:[]i"in&quo:&qu7:":false,&","ia7:pw55f":&qu7:"f7" val"}};" href="https://wlds = 'ocum/javaps://w'vsrc='>
" href="https://wlds = 'ocum/javaps://w'vamd'tlicate >nsableo7:"off","contenon_,"lass="as"off","=r sow_cla_bouvali>t:"50","promas"_ubbl_;age >rt:"alue="\/\ps://www.lucedomotic\/wpsa"f\/plued&s\/-ion&qusontvf7"plion_ty,"is_shif7:"1","s="Not;/a><7:"2","env-tar_6488 sh":{"third shrtopmakeadvon_ta7:e},"geo_l;trigge7:"enter ,e-pocendibutt7:"enter ,eis_s7-ilst:"q,"em-2177 usftas"0q,"l;ad_sityqsing de,"Close"_expirrigge7:"365q};" href="htttelargetquotf7-ion&qusontviquotf7-ion&qusitydininu-item-1f7"pleetotf7-te6qurtndisa&Sotf7-io Scurre7-ion&qusontviquotf7-ion&iquotosi2;cendquotf7 "eRs"po logo-;positioenu-i quotf7-ion&iquot_ation_v1otf7ot;responviquotuotf7-ion&iquotosfwniftn","-ion&a>">9" cladisa"f7-Sotf7-ioviquotfn","-ion&ictviquotfe&quoprrowet" hrefiquotfn& size="40on&qusontviquotf7-ion&iquotonu-isa"f7-ion&qusontviquotf7-ion&qumuoty-logo-ntviquotf7imgvsrc=value="" sizeorigioss= e wpsa"f/plued&s/-ion&qusontvf7"plion_t/osit/217ges/quotf7logo.pnaL0plt="LizeDrigiossf7-ion&quimg_Rstivamdhottp') !== 0ulargetquotf7-ion&ienu"inat-interiou-item-objeon-down">viquotfn","-ion&hiftnab-titmenuPrez"Close">nu-item-objeff"tf7ot;respion&qusontvit="Not-nemas"li>"Close">tgl4ce_id&quinimaL0pcat-tet>viquotfn","-ion&hiftnab-titmenuNemasaluce" aria-size="40"uminat-interio-down">viquotfn","-ion&hiftnab-titmenuPot;f4_press":false},&quoce" aria-size="40"uminxonomviquotf7-ion&qusontviqu">not;:-ce&quoe="tel" value="" w="0a-1">.org/plued&s/-ion&qusontvf7"plion_tse,"esc_press":l'h estgl4ce_i'n&qusontviqu">not;:'>Cu sprijinul  disa"f7-C7"plion_tsontviaquot;0","usontviquotf7-ion&iquotor,& sa"f7-ion&qusontviquotf7-ion&iquototitmenuquot;,"usontviqaze-iquotosi2;cen7-ion&qusontviquotf7-ion&nab-si2;cen7-ion&qrget"rivacy_nume-typtgl4ce_id&quinimaL0pcat-qazeftn","nab-titmenuPrez CLOSE CLOSE (e" aria)viaq |uot;,"position_from_trigger":false,"posi>Tot;:faition_left&quoviaq |uot;,"position_from_trigger&qclick":fals>Ilick&quoadisaviaquopquot;0","rgett="Not-nemas"li>"Close">tgl4ce_id&quinimaL0pcat-qazefost_type menu-itm-obftn","nab-titmenuNemasaluce" ariaon&qusontviquotf7-ion&nab-qaze-si2;cen7-iotCh-15tf7-tse nemasalus&qebuf7-swpcfie ftnav-tlulum orget"moettn","-ion&a>">Env-ta or Dnav-ta"f7oviquotfn&on_speed":"3tnav-tar q;:&qsponq;:&qsp" opmake-1q;:&q;350&quoquotf7-ion&s="Not;Close">targetquotf7-ion&s="Not;Close">ttn","sh-15tfslt;:rpth-15tfr"_eptpion&qocum-env-ta="Atnav-ttpion&qocum-tnav-tar="Dezftnav-trefiquotfn& ot;:[]}}05uotac_"roac_"roon&qusontviquotf7-ion&sL"Not-war hrefiesshiffost_type&qued&-top: 1lse, ciotDac="1" zftnav-="pumontviget" ith-15t, nuupftnvomcpum aesalva&quov-="falixU. sonason3lumseamconsc="1" cfiee&qu iononsc="shivizCLO="pumontviquot,opms&qebuf-swpcftnav-="pusaurs="1" zftnav-="puch-15tf7-tse ot;inou.uopquot;0",&uot;,"rgetqusontv&quocy_iquotf7-ion&qu&quinimaL0pcat-qazefost_type menu-itm-obftn","nab-titmenuPot;f4_press":false},&quoce" ariaon&qusontviquotf7-ion&nab-qaze-si2;cen7-iotMai multe click&q&quordstiqu n="tel" value="" sizeorigioss= e popmake-close" aria-label="Close"> CLOSE CLOSEviaquopquot;0",&ot;0","usontviquotf7-ion&iquotofoouotosi2;cen7-ion&qusontviquotf7-ion&uotfusontviquotf7ot;responviquotfusontviquotf7ot;reiquotootfusonta uotfusovisi"menuAtnavlD"wpcto"" size="4f7ot;responviquotfusontviquotf7ot;reiquotosaviquotf7-io uotfusovisi"menuSalvlD"wp" size="40"05uotac_"roac_"roon&qusontviquotf7 "eRs"po"40"05uotac_"roac_"rttps://wlds = docum/javaps://w">uselebodyt "40"Ndisroduselebodyt "40"Ndisspaalse,("quotabled&-ps="mstneicktvjs","");" href="htttelausontvinewslotfersablednumea cnuquot;,"usontvinewslotfersable7-ion&qusontvit" h-newslotfersbteftxquot;,"usontvinewslotferstitmenuqh3>Abonaqu Newslotferem-type-custom menu-item-obj windowiftnavrodwindowiftnavr||Back empty if&quo'qu human: urlFields = document.quer_utnav_h-obypotquot;:"re, lămpi-gin&utof7"pletem eff"tp') animation_speed&quos.value.trim() utnav_tem-2tamp:fpmake-1160038990ss="sion_speed&quos.value.trim() utnav_able_idotica.ro/cdept"sion_speed&quos.value.trim() utnav_able_eleeVrei o oluţi.luceicii-proCere av-=tr/st" aria-hidden="t;,&quoefferscnta""tel" vtel:0213358435ype":"s.valu-md s.valu-lg s.valu-xlnuSucon!my menu-item-;:"s.valu-xs s.valu-se7-021-335.84.35st" aria-aquopquot;0",&ot;0",ttps://wlds = docum/javaps://w"vsrc=v" cdnjst "oudfuote.f7"/ajax/libsonazy="_ws/4.1.5onazy="_ws.i-p.js?ume=4.1.5">" href="https://wlsrc=value="" ajax.goog"eRpis.f7"/ajax/libsojui/1.11.4oj-ui.i-p.js">" href="https://wl648erlsrc=value="" s://www.lucedomoticawpsa"f/caion/&utoptem"_w/js/&utoptem"_w_dd4b079f6e0b21f4347fb5d604306a64.js">" href="h" sodyh" html>